Josep Ucls


Nat a Badalona (Barcelona) en 1952. És un dels artistes més genuïnament representatiu de la neofiguració europea, motiu per el que seria seleccionat per Hans-Jürgen Müller per estar representat en la històrica exposició “Europa-79” (Stuttgart-Alemanya). Aquesta exposició va ser l´inici de l´esclat de la pintura europea dels vuitanta i va comptar amb la presència d´artistes d'Alemanya (Merz, Günther Förg,..), d'Englaterra (Stephen McKenna, John Murphy, Tony Cragg,..), d'Italia (Enzo Cucchi, Nicola de Maria, Mimmo Paladino, Francesco Clemente,..), es considera l´exposició que va representar el trencament del sentit progressiu de la història de l´art i va imposar una valoració dels individus per sobre de la tendència; amb aquesta exposició neixeria el neoexpressionisme alemany i la transvanguarda italiana.
Amb aquesta exposició Josep Uclés iniciaria la seva trajectòria internacional amb exposicions a Italia, França, Bélgica, Espanya, USA, Alemanya,..
La seva singularitat plàstica i estètica, junt amb el seu caràcter personal, crític i independent, han produit una obra inconfunsible que l´ha permés mantenir-se distanciat de les modes crematístiques i del mercat artístic efímer.
La seva obra, en un principi fosca, misteriosa i de transgressora crítica social, actualment ha evolucionat vers una sutil ironia, més colorista i més poètica, on la figura humana continua essent l'eix motivador.

Josep Uclés 2006. Tots els drets reservats.
Disseny Macgrafic Tutoriales Indesign